Kalender

09.12.2020 19:00 — 20:30

Ekstraordinært årsmøte i Meldal Bygdemuseums Venneforening - vedtekstendringer

Meldal bygdemuseum, Sølbergslåna

Erik Einum

Sakliste: 1. Vedtektsendringer Velkommen! Styret

 


Medlemmer