Kalender

11.06.2017 11:00

Gudstjeneste i Laksøybygda

Laksøybygda

Hilde Stina Elshaug

Forenklet gudstjeneste med nattverd i Laksøybygda blir førstkommende søndag i stedet for den 18.6. Sokneprest Marita leder gudstjenesten sammen med organist Gretha. Kirkekaffe. Velkommen!

 


Medlemmer