Kalender

07.08.2021 12:00 — 16:00

Kulturdager på Meldal Bygdemuseum

Meldal Bygdemuseum

Aud Inger Kalseth

Salg av rømmegrøt v/grendalaget Avduking minnestein v/ordfører Laila F. Grut leser Astrid Krig Halse. Toradergruppe, Meldal Songlag og Erik Hoel. Aktiviteter for barn. Kaffesalg.

 


Medlemmer