Næringslivet i Meldal

Næringslivet i Meldal har en lang og spennende historie der driftige personer utviklet store bedrifter som la grunnlaget for hele lokalsamfunn. Løkken Verk er bygd opp av 300 års gruvedrift, etter at arkitekten Christian Thams startet Orkla Grube-Aktiebolag, og satte igang en av de største industriutbyggingene i Norge på 1900-tallet. Gruvene på Løkken er "industriens vugge" for dagens store Orkla-konsern. Storås Sag og Høvleri la grunnlaget for bygda Storås, som den dag i dag har flere spennende og offensive bedrifter basert på tre- og byggvare.

17. juni 2010 ble Meldals nye og flotte industribygg, Meldal Næringssenter på Jordhus, offisielt åpnet. Simpro AS, Rupro AS og Rosenvik AS har flyttet inn i de lokalene, som nå huser nærmere 100 arbeidsplasser. Her har bedriftene samlokalisert seg og skapt et godt faglig og sosialt miljø sammen med bl.a. felles kantine og treningsrom. I senterets tredje etasje er det ennå fine lokaler til leie (pr oktober 2011). Det finnes også flere gode og samarbeidsvillige næringsmiljø i bygda!

I år 2011 er det mer enn 1 500 sysselsatte personer i mange ulike yrker i Meldal.

 • Helse- og sosialtjenestene: Ca 400 personer
 • Industri (elektronikk, rustfrie produkter, kjøkken, møbler, byggvare mm). Ca 200 personer
 • Jordbruk og skogbruk (stor melk- og kjøttproduksjon). Ca 180 personer
 • Undervisning (bl.a. Meldal VGS). Ca 170 personer
 • Varehandel og bilverksteder (3 store bilforhandlere). Ca 170 personer
 • Offentlig administrasjon. Ca 80 personer
 • Forretningsmessig og finansiell tjenesteyting. Ca 70 personer
 • Bygge- og anleggsvirksomhet. Ca 60 personer
 • Teknisk tjenesteyting. Ca 40 personer
 • Personlig tjenesteyting. Ca 40 personer
 • Transport. Ca 40 personer

...og ca 50 personer innen alle mulige andre yrker! Men det er rom for flere...

I Meldal er det mange produksjonsbedrifter som hevder seg godt;Simpro ASRupro ASFoss Snekkeri ASFoss Plater ASLium Møbelverksted ASRupro Plast ASOle N. Negård Møbelfabrikk AS,Storås Trevare ASSmith Elementbygg og AG-Tre AS. Meldal har også lange tradisjoner i bilbransjen med større virksomheter som Svinsås Auto ASO.M. Grefstad AS og Syrstadeng Bil AS.

Meldal har et aktivt, moderne og sterkt landbruk. Her fins 130 aktive jordbrukere med husdyr- kylling- og/eller planteproduksjon. Meldal har totalt 300 landbrukseiendommer. Orkla Landbruk er en felles landbruks- og naturforvaltning for Meldal og Orkdal kommuner, lokalisert påLandbrukssenteret Midt i Meldal sentrum. Kommunen har også om lag 1500 hytter og 500 ledige hyttetomter, noe som gir grunnlag for flere næringer.

Næringshagen i Orkdalsregionen, (tidl. OBU), har egen avdeling på Løkken Verk i Meldal, se www.orkdalsregionen.com. Næringshagen driver et mangesidig prosjekt- og utviklingsarbeid for 
næringsliv og gründere i Orkdalsregionen, har et stort nettverk og meget god kjennskap til næringslivet i regionen. Har du spørsmål om hvor det fins ledige næringsareal / næringslokaler i Meldal? Kontakt Næringshagen, tlf. 724 99 050. Du kan også sjekke ut ledige næringseiendommer i Meldal her på finn.no.

Meldal har et eget kompetansemiljø, hvor Meldal VGS står sentralt (sewww.meldal.vgs.no) med Studiesenteret og Orme Ressurs og Fagskole.Midtnorsk Opplæring yter service til lærebedrifter og lærlinger.

Fra Meldal har man kort vei til kompetansemiljø i Trondheim (NTNU, Sintef, HiST) og industrimiljøet på Grønøra i Orkdal. Nabokommunen Orkdal er regionsenteret for mange kommuner, som har bl.a. ny transport-terminal og egen havn.


Annonser


Medlemmer