Næringsutvikling

Folk og bedrifter i Meldal har et stort fokus på næringsutvikling og det er derfor mye spennende som skjer i næringslivet. I 2008 ble Storås kåret til Norges mest nyskapende bygd. Bergmannskroa på Løkken Verk fikk Innovasjonsprisen for det beste spisestedet langs landeveien i Midt-Norge i 2006. I 2007 vant de samme pris for hele landet! Meldal Næringssenter ble åpnet i 2010. I Meldal fins mange ildsjeler og engasjerte personer i utviklingsselskap, organisasjoner, lag og foreninger som jobber med å skape utvikling og vekst i bygda – det være seg profesjonelt eller på dugnad. Her i Meldal hjelper vi folk som vil være med på å utvikle næringslivet vårt, enten som kompetent ansatt, eller som etablerer!

Meldal kommune har ledige næringsarealer og næringslokaler til ulike formål. Meldal kommune har både næringsfond og kraftfond, som det kan gis støtte til oppstart av ny virksomhet, nyskaping innenfor eksisterende virksomheter, tilrettelegging og næringsutvikling i Meldal. Meldal kommune har innleid førstelinjetjeneste i forhold til nyetablerere og bedrifter fra Orkladal BedriftsUtvikling (OBU, se avsnitt under).

Meldal Sparebank er en lokal næringspartner som leverer alle de tjenester som din bedrift har bruk for.Vår lokale bank leverer forsikring tilpasset den enkelte bedrift, effektive innbetalingsløsninger, ulike måter å finansiere utstyr for deg som driver næring og tilbyr deg gode løsninger innen tjenestepensjon. Til sammen har Meldal Sparebank seks rådgivere på hovedkontoret som ønsker å yte deg service innenfor de ulike områdene!

Næringshagen i Orkdalsregionen bedriver bedrift-, nærings-, og samfunnsutvikling, og skal være Regionens utviklingsressurs for det offentlige, nærings- og samfunnsliv i kommunene Agdenes, Snillfjord, Meldal, Skaun og Orkdal. Næringshagen i Orkdalsregionen har et bredt tilbud;  etablererveiledning, etablererskole hver høst og vår, gratis påfyll gjennom Forum for nyskaping, kurs, workshops og et eget utviklingsprogram for nyskapende bedrifter (Næringshageprogrammet). De fleste av aktivitetene er åpne for alle. Hovedkontoret er på Orkanger i Grønøra Næringspark, i tillegg er det kontor i Næringslivets hus på Løkken Verk. Se næringshagens hjemmesidewww.orkdalsregionen.com

Orkladal Næringsforening, (hjemmeside: www.onf.no) er en forening for næringslivet i Meldal og Orkdal med over 100 medlemsbedrifter fra alle bransjer. Foreningen jobber med næringspolitiske og andre samfunnspolitiske spørsmål av betydning for næringslivet, og arrangerer møter, konferanser og messer for medlemmene.

Chr. Salvesen & Chr. Thams's Communications Aktieselskab ble stiftet i 1898 for å levere transporttjenester og elektrisk kraft til gruvedriften på Løkken Verk. Salvesen & Thams er et heleid datterselskap av ORKLA ASA. Salvesen & Thams har egen virksomhet innen kraftproduksjon, eiendom og reiseliv. Selskapet driver næringsutvikling gjennom aktivt eierskap i flere regionale bedrifter.  Orkla ASA er opptatt av Løkken Verk som konsernets fødested, og vårt firma har også  i oppgave å ivareta konsernets interesser i Meldal. S & T holder til på Næringslivets Hus på Løkken Verk, se deres hjemmeside.

I Meldal finner du også ulike foreninger og grendalag som har fokus på utvikling, bl.a. Løkken UtviklingStorås UtviklingMidtbygda GrendalagÅ Grendalag og Bjørnli Velforening, se også meldal.no’soversikt over lag og foreninger.


Annonser


Medlemmer