MOT i Meldal

Meldal kommune er en av 17 kommuner i landet som er plukket ut som pilotkommune i den nye MOT-satsinga "Lokalsamfunn med MOT". Fredag 18. januar 2008 signerte Rådmann Ørjan Takle, MOT-administrator Tina Marie Bjørnstrøm, ordfører Ivar Syrstad og Edvard Halgunset fra MOT den nye MOT-avtalen offisielt. På samme tidspunkt inngikk www.meldal.no avtale om å kalle seg nettsted med MOT. www.meldal.no forplikter seg til å følge MOT-arbeidet i kommunen og sørge for å leve opp til MOTs visjoner og arbeid.

"Lokalsamfunn med MOT" skal synliggjøre at MOT ikke er et ensidig skoleprogram, men må sees i en helhetssammenheng. Det skal tydeliggjøre lokale nettverk, og involvere grupper som forholder seg til hverandre i nærmiljøet. Det er spesielt det frivillige lag- og foreningsmiljøet som vil bli involvert. Dessuten skal det forebyggende arbeidet som MOT-filosofien er en del av, forankres på lederplan i kommunen.Meldalingene inntok MOT-camp

08.02.2018
Kategori: Barn og ungdom, Skole og utdanning, MOT i Meldal

Denne uka har MOT i Meldal hatt Vegard Røen på utdanning på MOT-camp.

Les mer…Annonser


Medlemmer