Ungdoms-/elevbedrifter

Her kan elev- og ungdomsbedrifter i Meldal gratis legge ut info om sine bedrifter.
Hvis det er ønske om å bruke den siden som en enkel hjemmeside, så kan man få adressen: www.meldal.no/bedriftsnavnet

Send mail til redaksjon@meldalsnett.no med informasjon om bedriften for å få opprettet en presentasjonsside.


Annonser


Medlemmer